ძვირფასი ლითონები და ენერგორესურსები

SymbolDescriptionExecutionCurrencyDigitsAverage spreadSwap LongSwap shortStops/LimitLeverageContract sizeProfit calculation
XAGUSDSilver vs. US DollarInstantUSD327-3-30.070.255000 (close_price - open_price) * contract_size * lots ]
XAUUSDGold vs. US DollarInstantUSD229-3-30.070.25100 (close_price - open_price) * contract_size * lots ]
BRNT - Date Brent Crude Oil (ICE-EUR)MarketUSD23-3-30.10.25100 (close_price - open_price) * contract_size * lots ]
CL - Date Light Sweet Crude Oil (CME)MarketUSD24-3-30.10.25100 (close_price - open_price) * contract_size * lots ]
NGAS - Date Natural Gas (CME)MarketUSD31-3-30.0080.25100 (close_price - open_price) * contract_size * lots ]
RBOB - Date R.B.O.B Gasoline (CME)MarketUSD44-3-30.0040.25100 (close_price - open_price) * contract_size * lots ]